Toate informațiile prezentate pe această pagină precum și pe pagina „Politica de confidențialitate” se aplică tuturor domeniilor aparținând Pintea Instal: www.pinteainstal.ro.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A WEBSITE-ULUI

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către website-urile Pintea Instal se supun politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal a Pintea Instal, politică ce se regăsește în Avizul de Confidențialitate de pe acest website.

TRANSMITEREA

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poștă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietate a Pintea Instal și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducerea, difuzarea, transmiterea, publicarea, difuzarea radio, televizată sau expedierea prin poștă. În plus, Pintea Instal este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nici o astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantați totodată că sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Pintea Instal nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nici o altă lege în vigoare. Pintea Instal nu are nici o obligație de a folosi informația primită.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră cu ocazia completării formularelor de „Contact” și „Cerere ofertă” vor fi utilizate de către Pintea Instal srl pentru a estima conținutul ofertei și nu implică asumarea vreunei obligații de către părți. Vă asigurăm de asemenea că nu vom divulga nici una din aceste informații unei terțe personae.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

® Marcă înregistrată a Pintea Instal. Toate drepturile rezervate.
Toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Pintea Instal sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceți porțiuni prin imprimare și să descărcați materialele destinate pe un hard disk și să le distribuiți altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor sau alte avize de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară toate avizele de mărci înregistrate menționate mai sus. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

Mărcile, logo-urile și alte mărci (denumite în mod colectiv “Mărci”) ce apar pe acest website aparțin Pintea Instal . Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoștință că Pintea Instal va aplica în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

LINK-URI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Link-urile de pe website-ul vă pot trimite în afara rețelei și sistemelor Pintea Instal , iar Pintea Instal nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și Pintea Instal nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărui link cu trimitere către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către Pintea Instal. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

GARANȚII ȘI RENUNȚĂRI

Folosirea site-ului www.pinteainstal.ro se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv.

GARANȚII

Acest website vă este oferit “așa cum este” și “așa cum este pus la dispoziție” și, ca urmare, Pintea Instal nu oferă nici un fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații care pot determina terțe părți de a intra în contact cu Pintea Instal, cu privire la faptul ca materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la Pintea Instal prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecință, Pintea Instal, își declină în mod explicit responsabilitatea cu privire la orice fel de afirmații care pot determina terțe părți de a intra în contact cu Pintea Instal sau la orice alte garanții.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicate, astfel încât unele din aceste excluderi nu sunt aplicabile pentru dumneavoastră. Vă rugăm să verificați legislația din țara dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau termina, fără aviz în prealabil, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

RESPONSABILITATE LEGALĂ

Pintea Instal și /sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, din consecință, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta că urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website de către dumneavoastră, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, conform legilor în vigoare, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu ca rezultat al oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră.

Pintea Instal și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nici o responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmiterea unor modificări, actualizări sau alte comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Pintea Instal nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natură pentru nici o pierdere suferită din cauza virușilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

În condițiile prevăzute de legile în vigoare, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Pintea Instal sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

ACTIVITĂȚI INTERZISE

Este interzisă realizarea oricărui act pe care Pintea Instal, în libertatea sa de acțiune, îl poate considera ca inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege în vigoare aplicabilă pentru acest website, incluzând dar fără a se limita la:

Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât și a oricărui alt drept legal al individului;

Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Pintea Instal, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta bună reputație a Pintea Instal;

Încărcarea de fișiere ce conțin virusuri care ar putea crea daune proprietăților Pintea Instal sau proprietăților altor indivizi.

Expedierea sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia dumneavoastră, ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite în detrimentul Pintea Instal sau ar viola sistemele sau rețelele de securitate ale Pintea Instal sau ale terților.

COOKIES

Pintea Instal folosește tehnologii de monitorizare (“cookies”). Politica Pintea Instal referitoare la folosirea tehnologiilor de monitorizare este stabilită prin politica de confidențialitate și protecție a datelor personale a Pintea Instal care se află pe această pagină web.

ACTUALIZAREA AVIZULUI LEGAL

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitați această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora și a noilor informații.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTEAZĂ PINTEA INSTAL PRIN INTERMEDIUL ACESTUI WEBSITE ȘI CUM LE COLECTEAZĂ?

Colectăm doar informațiile cu caracter personal pe care DUMNEAVOASTRĂ doriți să ni le oferiți sau a căror furnizare este necesară pentru ca noi să vă oferim (și să îmbunătățim) serviciile noastre. Colectăm atât informații cu caracter personal directe precum nume și adresa de e-mail, cât și informații indirecte precum “cookies”, informații referitoare la conexiune sau la sistem.

Este posibil să vă solicităm adresa de e-mail, numele, numărul de telefon etc, astfel încât să vă putem oferi informații despre produsele noastre și să vă ținem la curent cu activitățile desfășurate de Pintea Instal de care dumneavoastră sunteți interesați.

Puteți avea încredere că Pintea Instal ia toate măsurile necesare pentru păstrarea confidențialității și securității informațiilor cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le trimiteți.

CUM PĂSTREAZĂ PINTEA INSTAL ÎN SIGURANȚĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pintea Instal ia toate măsurile necesare pentru a păstra în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal. Doar personalul autorizat al Pintea Instal, al unor terțe companii cu care noi colaborăm cum ar furnizorii de servicii sau personalul autorizat al unor parteneri de afaceri (care sunt de acord prin contract să păstreze în siguranță toate informațiile) au acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Întreg personalul Pintea Instal este obligat să respecte Politica de Confidențialitate a Pintea Instal și toți angajații terților care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal au semnat acorduri de confidențialitate și non-divulgare. În plus, se încheie contracte cu terții care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne asigura că astfel de informații rămân confidențiale. Pentru a vă asigura că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, Pintea Instal deține un sistem securizat de tehnologie a informației și este pregătit să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea accesului neautorizat (ex: hacking).

CU CE SCOPURI UTILIZEAZĂ PINTEA INSTAL DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate doar cu scopul pentru care le-ați furnizat companiei Pintea Instal. De asemenea, vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

CUI DEZVĂLUIE PINTEA INSTAL DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI DE CE?

Pintea Instal nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei organizații de afaceri aparținând unui terț (non- Pintea Instal) care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimțământul în acest sens.

Putem face cunoscute informațiile dumneavoastră cu caracter personal unor terți (cum ar fi furnizorii de servicii pentru internet) care ne ajută să administrăm acest website. Unii parteneri de afaceri pot fi situați în afara țării de unde dumneavoastră ați accesat acest website.

De asemenea, putem furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal către corpuri de control ale guvernului dacă: suntem obligați să facem acest lucru prin legislația în vigoare; sau dacă noi considerăm că un astfel de procedeu este necesar pentru a respecta legislația în vigoare; sau dacă răspundem oricăror cereri sau acțiuni legale; sau dacă apărăm drepturile Pintea Instal, ale clienților sau ale altor persoane.

În câteva situații unice, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal unor potențiali colaboratori de afaceri Pintea Instal, dar numai după ce ne-am asigurat a) printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și b) că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației locale.

COOKIES (“INFORMAȚII STOCATE AUTOMAT DE COMPUTERUL DUMNEAVOASTRĂ”)

CUM ȘI DE CE LE FOLOSEȘTE PINTEA INSTAL?

Pintea Instal utilizează această tehnologie de stocare automată a datelor cu caracter tehnic (“Cookies”) pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul Pintea Instal etc, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii aceasta pagină de web. “Cookies” ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră personale.

Pintea Instal păstrează toate informațiile culese automat într-un format care nu permite identificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Astfel de informații nu vor fi dezvăluite în afara Pintea Instal sau către terți. Acestea nu vor fi utilizate în scopuri de comunicare nesolicitate.

MARKETING PRIN E-MAIL

CE ÎNSEAMNĂ SPAMMING ȘI CARE ESTE POZIȚIA PINTEA INSTAL REFERITOR LA E-MAIL-URILE DE TIP SPAM?

Spamming-ul este reprezentat de e-mail-uri nesolicitate conținând reclame sau materiale publicitare care vă sunt trimise fără acordul dumneavoastră.

Pintea Instal nu trimite e-mail-uri de tip SPAM. Pintea Instal folosește un sistem anti-SPAM pentru a-și proteja angajații de astfel de e-mail-uri. Trimiterea e-mail-urilor fără acordul destinatarului este ilegală în multe țări. Pintea Instal nu va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal (nici adresă de e-mail) pentru marketing direct sau diverse acte de comunicare, dacă dumneavoastră nu v-ați exprimat permisiunea ÎN MOD EXPRES. Acest lucru se numește consimțământ “OPT-IN”.

De asemenea, Pintea Instal nu va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal nici unui terț (care nu aparține Pintea Instal) care să le utilizeze pentru e-mail-uri de tip SPAM.

Dacă dintr-un motiv anume considerați că ați primit un e-mail de tip SPAM de la Pintea Instal, vă rugăm să ne informați la adresa menționată mai sus. Pentru informații legate de datele noastre de contact, vă rugăm să citiți răspunsul de la întrebarea 5 – Cum puteți vizualiza, verifică, modifică sau șterge datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți?

Informațiile stocate automat pe calculatorul dumneavoastră nu conțin un nume, ci o adresă IP. După ce sesiunea utilizatorului este anulată, informațiile conținute în “Cookies” nu mai sunt disponibile companiei Pintea Instal.

Vă rugăm să vă asigurați că setările calculatorului dumneavoastră sunt în conformitate cu dorința dumneavoastră de a accepta sau nu aceste “cookies”. Puteți seta browser-ul să vă atenționeze înainte de a accepta aceste “cookies” sau puteți pur și simplu să le refuzați, deși este posibil să nu aveți acces la toate funcțiile acestui website, dacă procedați astfel. Accesați comanda “help” a browser-ului dumneavoastră pentru a vedea cum puteți face acest lucru. Nu este necesar să acceptați “cookies” ca să folosiți sau să navigați pe website-urile Pintea Instal. Vă reamintim însă că, dacă folosiți calculatoare diferite în locații diferite, trebuie să vă asigurați că browser-ul este configurat în conformitate cu preferințele dumneavoastră.

PENTRU CE PERIOADĂ DE TIMP POATE PINTEA INSTAL SĂ VĂ STOCHEZE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Pintea Instal poate reține informațiile cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le trimiteți prin intermediul acestei pagini de web într-o bază de date, cum ar fi baza de date cu clienți. Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către compania Pintea Instal doar pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea răspunde întrebărilor și pentru a formula oferta pe care dumneavoastră ați cerut-o prin completarea formularului de „Cerere Ofertă” supunându-ne cerințelor legale și legislației în vigoare. Acest lucru înseamnă că este posibil să vă reținem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar și după ce dumneavoastră încetați să folosiți serviciile Pintea Instal sau acest website.

Vă reamintim că aveți dreptul de a cere că în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse. Pentru această informație vă rugăm să revedeți Întrebarea nr.5 – Cum puteți vizualiza, verifică sau șterge datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți?

Care este politica Pintea Instal în legătură cu copiii care folosesc website-ul nostru?

Considerăm că este foarte important să protejăm confidențialitatea datelor pe care copiii le comunică on-line și, în acest sens încurajăm părinții și tutorii să participe și să monitorizeze activitățile acestora on-line.

Noi nu colectăm în mod intenționat datele personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 13 ani, excepție făcând datele colectate de website-urile noastre destinate copiilor. Pe aceste website-uri stocăm doar acele date personale care sunt în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la dreptul de intimitate a minorilor. Dacă părinții și tutorii copiilor sunt de acord că aceștia să-și trimită datele personale, noi le vom cere copiilor doar acele date care sunt necesare pentru a participa în programul respectiv.

POATE FACE PINTEA INSTAL LEGĂTURA CU ALTE WEBSITE-URI CARE NU APARȚIN COMPANIEI?

CE SE ÎNTÂMPLA CU DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL CÂND ACEASTĂ CONEXIUNE ARE LOC?

Pintea Instal face legătura cu alte website-uri pentru a vă oferi posibilitatea de a trece în revistă informații interesante legate de Pintea Instal. Aceste terțe website-uri (care nu aparțin Pintea Instal) nu se află sub controlul nostru și nu sunt acoperite de această Politică de Confidențialitate. Dacă accesați alte website-uri folosind link-urile oferite, operatorii acestor website-uri pot colecta datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate a acestor terți înainte de a le oferi informații personale. Pintea Instal încearcă pe cât posibil să se asigure că toate website-urile care nu aparțin companiei Pintea Instal au măsuri de protecție similare a datelor cu caracter personal, însă nu putem fi responsabili din punct de vedere legal pentru activitățile sau politicile de confidențialitate ale acestor terți.

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL ATUNCI CÂND TRIMIT O PAGINĂ DE INTERNET PINTEA INSTAL PRIN E-MAIL UNEI ALTE PERSOANE?

Unele website-uri vă pot oferi posibilitatea de a trimite prin e-mail o pagină de internet unei alte persoane. Pentru că aceasta să funcționeze avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail și/sau de adresa de e-mail a persoanei căreia îi trimiteți respectiva pagină. Adresele de e-mail colectate în acest fel nu sunt folosite decât pentru a îndeplini cererea dumneavoastră. Aceste adrese de e-mail nu sunt stocate și sunt șterse imediat după îndeplinirea cererii dumneavoastră.

POATE PINTEA INSTAL SĂ MODIFICE CONDIȚIILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?

Pintea Instal va face ocazional schimbări și corecturi asupra acestei Politici de Confidențialitate. Vă rugăm să verificați această politică de confidențialitate în mod regulat pentru a vedea dacă au fost făcute schimbări și în ce mod pot acestea să vă afecteze.

UNDE POT GĂSI MAI MULTE INFORMAȚII LEGATE DE TERMENII LEGALI CARE FAC REFERIRE LA WEBSITE-URILE PINTEA INSTAL ȘI LA DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE MELE?

Legile care guvernează și se aplică acestui website sunt cele naționale. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați termenii legali și condițiile afișate pe website-urile Pintea Instal.

CARE SUNT TERMENII CU UN CONȚINUT LEGAL SPECIFIC ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE?

Informațiile cu caracter personal pot fi identificate și ca Date cu Caracter Personal și reprezintă orice informație care se referă la dumneavoastră ca persoana fizică și prin care puteți fi identificat direct sau indirect (pe website-uri, acestea sunt în mod obișnuit adresele de e-mail).

Procesarea informațiilor cu caracter personal reprezintă orice activitate pe care Pintea Instal o desfășoară asupra sau cu datele personale pe care ni le-ați trimis (prin colectare, înregistrare, organizare, depozitare, modificare, retragere, folosire, blocare, ștergere etc.).

IMPORTANT – DE CE TREBUIE SĂ ACCEPT TERMENII ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?

Pintea Instal este o companie care utilizează internetul pentru a colecta și procesa informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Acest lucru implică procesarea și transmiterea în străinătate a informațiilor cu caracter personal.

Această Politică de Confidențialitate vă oferă toate informațiile necesare (într-un mod accesibil) pentru a vă forma o opinie și a vă decide dacă doriți să accesați acest website și să trimiteți sau nu informațiile dumneavoastră cu caracter personal companiei Pintea Instal.

De aceea, prin citirea acestui website și a comunicării electronice cu noi, ați luat la cunoștință și sunteți de acord să ne permiteți procesarea informațiilor dumneavoastră personale indirecte (“cookies”, conexiuni și informații în sistem) în maniera stabilită de această Politică de Confidențialitate.

Dacă ne cereți să vă oferim anumite servicii (detalii despre promoții, newsletters sau detalii despre noile produse) vom avea nevoie de la dumneavoastră de informații personale directe (nume, adresa, și adresa de e-mail). În acest caz, vă vom solicita consimțământul dumneavoastră direct pentru a putea colecta și folosi aceste informații cu caracter personal. Acestea vor fi folosite doar pentru scopul pentru care ni le-ați furnizat.

Dacă aveți întrebări referitoare la Politica de Confidențialitate vă rugăm să contactați compania Pintea Instal Romania folosind datele de contact menționate la Întrebarea nr.5, iar noi vă vom răspunde cu plăcere la toate întrebările pe care doriți să ni le adresați.

CARE ESTE ATITUDINEA COMPANIEI PINTEA INSTAL FAȚĂ DE “SCAM E-MAILS”?

Uneori aceste mesaje par destul de convingătoare deoarece conțin logo-ul Pintea Instal sau logo-ul unei mărci Pintea Instal sau vin de pe o adresă electronică ce pare a fi din cadrul companiei Pintea Instal.

În oricare dintre aceste cazuri, aceste email-uri sunt false și nu au absolut nicio legătură cu Pintea Instal sau cu vreuna dintre organizațiile partenere; prin urmare, vă sugerăm să verificați autenticitatea acestor tipuri de mesaje (indiferent de modalitatea prin care vă sunt transmise) înainte de a le răspunde. De asemenea, Pintea Instal vă recomandă să nu trimiteți bani sau alte informații deoarece solicitarea acestora în schimbul unor câștiguri, premii, interviuri de angajare sau orice alt tip de înregistrare, este împotriva politicii Pintea Instal.

Dacă aveți îndoieli în privința vreunui e-mail pe care l-ați primit, vă rugăm scrieți-ne la contact@pinteainstal.ro pentru a ne înștiința despre aceste incidente și a lua măsuri împotriva acestor persoane. De asemenea, puteți cere ajutorul său sfatul furnizorului dumneavoastră de internet.